La Policia evita entre 5 i 7 ocupacions il·legals cada dia a Terrassa

La Policia evita cada dia, a Terrassa, entre 5 i 7 ocupacions il·legals. Amb aquesta dada el govern municipal ha volgut posar de relleu la feina que fan els cossos policials i el treball dels serveis municipals per evitar aquest tipus de delictes. És una tasca que s’està duent a terme des del 2016 i que ara s’ha formalitzat amb l’aprovació del Protocol d’Intervenció Municipal en Cas d’Ocupacions i usos irregulars d’immobles. Aquest protocol serveix per a detectar, prevenir i actuar davant les ocupacions il·legals d’una manera transversal, sistemàtica i coordinada amb tots els serveis municipals.

Quan l’ocupació d’un habitatge és flagrant, el desallotjament és immediat. Quan no és flagrant, sobretot quan són ocupacions de pisos buits de grans tenidors, el cas es deriva a la nova Comissió de Coordinació d’ús anòmal d’habitatges. Allà es treballa amb d’altres administracions i es valora els riscos per a la seguretat, convivència i salubritat. Aquí l’ajuntament es pot personar en nom del propietari.

El jutge té l’última paraula sobre el desallotjament però els processos judicials són lents. La resolució pot tardar entre 6 mesos i 2 anys. Per això l’Ajuntament demana la col·laboració ciutadana, a través del 092, per detectar el més ràpid possible qualsevol ocupació.

En el que portem de 2024 s’han comptat 85 actuacions en aquest àmbit. 58 han estat frustrades per la policia, 11 eren falses alarmes, 11 ocupacions s’han consolidat i 5 han estat gestionades pels Mossos d’Esquadra.