La Policia Municipal pren mesures contra el frau de targetes d’estacionament

La Policia Municipal de Terrassa, amb el suport d’Egarvia, ha interposat un total de seixanta denúncies per conductes relacionades amb usos indeguts de les targetes de reserves d’aparcament de mobilitat reduïda (PMR).

L’acreditació d’aparcament PMR permet parar o aparcar el vehicle tan a prop com sigui possible del punt d’accés o de destinació a aquells usuaris amb problemes de mobilitat que ho necessitin.

No obstant, arran de la detecció d’un increment d’utilitzacions fraudulentes o usos indeguts d’aquestes targetes i tenint en compte el perjudici sobre aquelles persones usuàries que en fan bon ús, la Policia Municipal ha considerat necessari realitzar un dispositiu específic per garantir-ne l’ús correcte.

Aquest dispositiu s’ha dut a terme amb la intervenció de les Unitats de Vigilància Territorial i de la Policia de Barri amb agents uniformats i de paisà en diverses franges horàries. Com a resultat, la Policia Municipal ha interposat quaranta-cinc denúncies per estacionar sense targeta en zona reservada a titulars de targeta de tolerància d’aparcament i ha intervingut també 15 targetes que s’estaven fent servir de forma fraudulenta.

La Policia Municipal recorda que, en relació amb els usos de les targetes reservades per a persones amb mobilitat reduïda, l’Ordenança Municipal de Mobilitat recull diverses infraccions que poden ser sancionades amb multes d’entre 200 i 6 mil euros.