La pressió o l’equitat fiscal a debat al Club Cecot Financer & Fiscal

Debat sobre la pressió o l’equitat fiscal avui a Cecot. Experts del club financer fiscal de la patronal, junt amb responsables econòmics de la Generalitat i de la Universitat de Barcelona han aportat diversos elements de reflexió.

S’han valorat dues opcions: si cal apujar la pressió fiscal i si això pot contribuir a combatre la desigualtat i proporcionar el nivell de serveis socials desitjables o si, per contra, cal abaixar-la i establir mecanismes perquè la població obtingui del mercat els serveis que actualment proporciona el sector públic.

La majoria d’economistes assenyala que hi ha molts vectors que influeixen en aquesta dicotomia. ​