Foto Motos Aparcades Vorera

La prohibició per a les motos d’aparcar damunt les voreres entrarà en vigor el 2024

El pròxim Ple aprovarà una disposició transitòria segona a l’Ordenança de Mobilitat. Això vol dir que la nova normativa que havia de regular l’aparcament de les motos a les voreres a partir d’aquest gener, no entrarà en vigor fins al gener del 2024. Mentrestant, l’Ajuntament podria incorporar una norma específica transitòria per aquest període de temps per evitar l’actual desordre en alguns aparcaments de motos en l’espai destinat als vianants.

Un estudi de la Policia Municipal i del Departament de Mobilitat, del qual també en tindran informació les entitats Bici Terrassa, BiTer, i Prou Barreres, en detectarà els punts més conflictius de la ciutat. Una de de les raons pel retard de l’entrada en vigor de la Llei és perquè es té en consideració les noves zones de vianants i de les de baixes emissions.

La nova normativa sobre la regulació de l’aparcament de motos a les voreres preveu, entre d’altres punts, que no es pugui aparcar en voreres més estretes de 3 metres i a una distància de més de 2 metres de les façanes. També que les motos aparcades en línia mantinguin una separació entre elles d’un metre. Tota l’oposició ha votat en contra d’aquest punt en la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat que eleva els dictàmens al ple.