La propietat del solar de Can Roca desbrossa i desratitza la finca

El solar del carrer Isidre Nonell, a Can Roca, ha estat desbrossat aquesta setmana i s’ha fet un tractament contra una plaga de rates que els veïns havien denunciat. A banda d’aquesta actuació d’urgència que es notarà en els pròxims dies, l’Ajuntament fa actuacions sistemàtiques i d’altres de puntuals, segons les incidències, de lluita contra aquest tipus de plagues.

De fet per aquest any s’ha duplicat el pressupost per erradicar l’augment dels rosegadors que s’ha detectat. Tot i arrossegar les conseqüències de la pandèmia i de patir una primavera molt seca, els avisos per a l’augment de les colònies de rates s’han reduït fins als 130 d’aquest any. Pel què fa a les actuacions sistèmiques, el 2020 se’n van fer 116, 128 el 2021, i 56 en el què portem d’any.

En xifres, el 2020 l’Ajuntament va fer 1.200 actuacions puntuals, fruït de més de 600 avisos. El 2021 van baixar a les 890 perquè també van baixar les incidències que van ser d’unes 450. Amb el què portem d’any s’han fet 250 actuacions per donar resposta a 130 avisos. Les incidències per plagues de rates es donen més en els barris perifèrics més pròxims a la natura i en els que es troben més a prop de les rieres.