La qualitat de l’aire a les escoles de Terrassa està dins els límits que marca la UE

Els nivells de contaminació a les escoles de Terrassa està dins els límits que marca la Unió Europea. Almenys ho és a set centres. Són els que han participat al projecte europeu Clean@AirSchool. Això els ha permès analitzar la qualitat de l’aire que hi ha als seus respectius entorns escolars.

De mitjana, les concentracions de NO2 (diòxid de nitrogen), la principal emissió dels vehicles de combustió, ha estat de 20,4 micrograms per metre cúbic (μg/m³). El límit fixat per la directiva europea és de 40. Els nivells han oscil·lat entre els 7 i els 39 micrograms per metre cúbic. Aquestes mesures l’han fet alumnes i docents amb 128 sensors ubicats a l’interior i exterior dels centres educatius: a les aules, parcs i patis i a les zones de trànsit.

Les escoles que hi han participat han estat Lumen, Salvador Vinyals i Galí, Mare de Déu de Montserrat, Andersen, Font de l’Alba, Ramon Pont i Petit Estel-La Nova. El fet que les escoles participants estiguin ubicades a diferents barris de la ciutat, ha permès obtenir dades generalitzades sobre l’exposició d’aquest contaminant al terme municipal.

Els centres educatius utilitzaran els resultats per treballar durant aquest curs el tema de la contaminació de l’aire i els possibles canvis d’hàbits.