La quarta pròrroga de l’aigua i la creació de Districte 7 centren el ple de març

La creació del Districte setè i la municipalització efectiva de la gestió de l’aigua seran els temes principals del ple de març. D’entrada s’aprovarà la constitució de l’empresa municipal Terrassa Cicle de l’Aigua que, abans d’acabar l’any ha de gestionar el servei. Caldran uns mesos per a què la nova companya estigui operativa i per això el ple també aprovarà forçar una quarta pròrroga de sis mesos a l’empresa Mina Aigües de Terrassa. El govern confia que aquesta serà la darrera pròrroga i que el desembre l’Ajuntament ja gestioni l’aigua

El ple també aprovarà inicialment la creació del nou districte setè per a Can Parellada i Les Fonts i que dividirà en dos l’actual districte tercer. La proposta haurà de ser exposada a informació pública durant un mes per a què es puguin presentar les al·legacions oportunes.

El ple també aprovarà la cessió d’un crèdit extraordinari per 98.000 euros bàsicament pel manteniment d’edificis municipals.

Al ple es debatran 8 propostes de resolució i hi haurà una intervenció de participa ciutadana de l’Ampa de l’escola El Vallès. Els grups municipals ha presentat 16 propostes d’acords de junta de portaveus.