Retailcat creu que la reducció de la jornada laboral agreujarà la desaparició dels comerços

La Unió d’Entitats del Retail de Catalunya, Retailcat, es mostra totalment en contra de la reducció de la jornada laboral. La mesura suposarà, diuen, un sobre cost inassumible per moltes empreses i autònoms del sector del retail. També pot agreujar el procés de desaparició de comerç que s’està produint darrerament

El sector comerç suposa el 16% del PIB de Catalunya i dona feina a gairebé mig milió de persones de forma directa o indirecta. Les petites i mitjanes empreses suposen més del 98% del teixit empresarial. Aquesta reducció d’hores en la jornada laboral suposaria tant l’increment del cost/hora del personal que ja forma part de la plantilla. També comportaria la necessitat de contractar més personal, un cost salarial més alt que l’actual, per mantenir els comerços oberts les mateixes hores.

Aquesta mesura impacta sobre la viabilitat d’uns negocis a qui els serà impossible implementar-la en la majoria de casos. Però també suposarà haver de tenir tancades les botigues 120 hores més a l’any, reduint el volum de vendes. També agreujarà encara més la pèrdua de competitivitat davant d’altres formats comercials més grans. Especialment davant les plataformes de venda per internet. 

Els convenis del sector comerç han aplicat importants augments de salaris. Una proposta com aquesta, sense mesures compensatòries que ajudin a disminuir l’augment de costos salarials, suposaria un increment afegit d’entre 6 i 8 punts. Aquest fet seria letal per moltes petites i mitjanes empreses. Afegeixen que l’única mesura compensatòria aplicable seria repercutir l’increment de costos als consumidors, una mesura que des de Retailcat no es vol ni contemplar.

Aquesta normativa, a més, suposa una ingerència en l’àmbit del diàleg social, i no respecta les competències dels agents socials que negocien centenars de convenis laborals, que estan en vigor i que ja regulen la jornada laboral.