La regidora Ciurana avança els nous cicles formatius per al curs 2022-2023

El curs vinent s’ofertaran noves especialitats de Formació Professional per intentar satisfer l’increment de la demanda. Així ho ha anunciat la regidora d’educació, Teresa Ciurana, a la reunió de la comissió informativa de cicles de la vida.

Així, l’Institut Cavall Bernat oferirà el 2022-2023 un nou Cicle Formatiu de Grau Mitjà de la família de comerç especialitzat en carnisseria i xarcuteria.

També s’implementaran 3 nous Programes de Formació i Inserció (anomenats PF1): el primer, del sector sanitari a l’Institut Blanxart, i els altres de dos, de comerç i jardineria però sense concretar el centre on s’ofertaran.

Els PF1 s’adrecen a joves d’entre 16 i 21 anys que no han finalitzat l’educació secundària obligatòria i són el primer nivell de qualificació de l’FP

I finalment, la regidoria està treballant en una línia bàsica d’FP especialitzada en informàtica que s’impartirà a l’Institut Copèrnic a partir de setembre.

Ciurana també ha parlat de la creació de Centres Integrals de Formació Professional. Els espais encara no estan definits però haurien de ser instituts que imparteixen actualment estudis postobligatoris.

La regidora ha dit que en aquest curs s’ha viscut la punta de la demanda de places de formació professional. En el proper (2022-2023), les xifres continuaran elevades, diu, però que en el següent (2023-2024) es començarà a notar el descens.

L’Ajuntament té prevista una reunió amb director general de l’FP just després del Nadal per plantejar totes aquestes qüestions.

Els temes educatius han estat els protagonistes de la reunió perquè també s’ha acordat elevar al ple l’aprovació inicial dels canvis en el reglament del Consell Escolar Municipal.

L’Ajuntament de Terrassa renovarà a principis de 2022 aquest òrgan de consulta i participació de tots els sectors implicats en la planificació de l’ensenyament no universitari.

Fp 2Fp 3