La reparació del Mercat de la Independència veu incrementat el pressupost un 13 per cent

A finals de l’any passat el govern municipal va aprovar el projecte de diagnosi i reparació de les cobertes i façanes del Mercat de la Independència. Ara l’executiu es veu obligat a actualitzar-ne el pressupost com ja ha passat amb altres projectes, per l’increment de preu de subministraments i materials.

L’increment és del 13 per cent i puja d’1,5 a 1,7 milions d’euros. Un cop es licitin les obres el termini d’execució serà de set mesos.

L’actuació es farà a diversos nivells. L’estructura de tot l’edifici d’Antoni Pascual i Melcior Viñals serà reforçada i la lluerna reparada. A la coberta, es retiraran tots els elements de fibrociment i es refarà amb un nou sistema que segueixi criteris energèticament més eficients que l’actual. També es canviaran les canalitzacions exteriors de PVC per nous sistemes de canaló mes harmònics amb l’arquitectura de l’edifici.