La reparació del pont del Passeig costarà un 40% més del que s’havia previst fa tres anys

Al novembre de 2019 el govern va aprovar el projecte de reparació del pont del Passeig. La infraestructura necessita una intervenció perquè els materials s’han anat degradant pel pas del temps. Més de tres anys després el projecte encara no s’ha fet però l’empenta definitiva podria arribar aviat si li són concedits els fons Next Generation demanats en la segona convocatòria.

Tot i que el projecte segueix vigent els preus s’han disparat. La memora inicial es va aprovar al novembre de 2019 amb un pressupost d’execució de 464.000. Però aquest import va haver de ser corregit a l’alça al març de l’any passat amb un increment del 25 per cent. Ara, onze mesos després, l’evolució dels preus obliga a una nova actualització, amb una pujada addicional de l’11 per cent. Ara el pressupost d’execució puja a 643.000 euros. És un 39 per cent més del que s’havia pressupostat al 2019. La Junta de govern local va aprovar divendres la nova memòria valorada.

El projecte contempla la reparació i rehabilitació d’elements estructurals del pont així com l’actuació en les dues voreres i la impermeabilització de la calçada amb una nova capa de rodadura.

Els treballs tenen un termini d’execució total de sis mesos repartits en dues fases. Una primera d’actuacions a l’àmbit superior del pont i una segona que es centrarà en l’inferior.

Tant bon punt arribin els fons Next Generation demanats pel projecte s’iniciaran els tràmits de licitació i adjudicació per començar les obres el més aviat possible.