La residència Móra la Nova aconsegueix l’acreditació Libera Care d’atenció a les persones

El centre de la Fundació Vallparadís Mútua Terrassa, la residencia Móra la Nova, ha rebut la máxima certificació oficial com a centre sense subjeccions en Fase III Libera Dignos. Des de fa anys la Fundació aposta pel model d’atenció centrada en les persones, com a visió de qualitat assistencial que respecta la dignitat de cada persona, la seva singularitat i el dret a control de la pròpia vida. Aquesta aposta va implicar l’impuls del projecte de conversió dels centres que gestiona la Fundació, lliures de subjeccions.

La Residència i centre de dia Móra la Nova és la primera de les residències que aconsegueix aquesta acreditació. La residència ha finalitzat el procés de canvi del funcionament i organització del centre i també ha dut a terme un altre procés més complex com el canvi de mentalitat dels professionals cuidadors i dels familiars. Segons la directora del centre, Montse Llombart “vam aprendre a acceptar cert grau de risc com una part essencial d’una bona atenció i cura”. Durant el 2019, la residència es va endinsar en els quatre pilars que fonamenten la Norma Libera Care i els 71 indicadors que la formen, centrats en tres nivells d’acreditació: Fase Inicio, Libera Calidad de Vida i Libera Dignos, aconseguida aquest any.

La Norma Libera Care és un nou paradigma de cures individualitzades, motivadores i sense subjeccions. És la primera norma de treball que aconsegueix mesurar la qualitat de vida des de la gestió en les organitzacions que es dediquen a tenir cura dels altres. D’aquesta manera s’entén que la qualitat de vida de la persona usuària o resident és l’eix del model i aquesta es mesura amb un seguit d’indicadors pràctics tenint com a base el percentatge d’ús de les subjeccions per part de les organitzacions. Actualment, a tot el territori espanyol, són 78 els centres que ja han realitzat l’Avaluació i el certificat d’acompliment de la Norma Libera Care en Fase III, com a centres lliures de subjeccions, avançant cada vegada més en l’Atenció Centrada en la Persona, com és el cas de la Residència i centre de dia Móra la Nova.