La seu comarcal millorarà la seva eficiència energètica i tindrà nous espais de treball

El Consell Comarcal ha rebut una subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya (PUOSC 2020-2024) de 152.306,92 euros per a fer obres a la seu comarcal. L’objectiu dels treballs  és millorar l’eficiència energètica i aconseguir nous espais de treball. 

Amb les actuacions que es faran s’aconsegueix una millora a efectes d’eficiència energètica important gràcies a la rehabilitació energètica de l’edifici La Mola i la substitució de tot l’enllumenat exterior, com a culminació de totes les actuacions de millora de l’eficiència energètica que s’estan duent a terme en els edificis.  Es vol aconseguir una reducció del 18,5% d’emissions de CO2, la millora del 50% de l’eficiència energètica, la reducció de la demanda d’energia de l’edifici La Mola per a climatització i un estalvi en el consum energètic de la seu comarcal.

Nous espais de treball i nova distribució exterior

Gràcies a la subvenció del PUOSC, a l’Edifici la Mola es farà  una redistribució interior. Això permetrà dotar la seu comarcal d’uns espais polivalents. També es resoldrà l’accessibilitat a l’edifici.

Pel que fa a l’espai exterior, a banda de la substitució de l’enllumenat, es fa una intervenció integradora que, per una banda, protegeixi els vianants del trànsit rodat que circula entorn dels edificis, i que, a més a més, reordeni i defineixi l’espai lliure disponible per a les noves possibilitats d’ús.