La Síndica presenta el primer informe de vulneració de Drets a la ciutat fet per l’alumnat de l’Escola Jaume Cabré

L’alumnat de Tercer d’ESO de l’Escola Jaume Cabré fan arribar un informe a la Síndica de Greuges amb una trentena de punts de la ciutat on es podrien vulnerar alguns punts de la Carta Europea dels Drets Humans. Aquesta semana la Síndica ha presentat a l’Ajuntament l’Estudi de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat (CESDHC) i propostes de millora per part de l’alumnat de 3r d’ESO de l’Institut Jaume Cabré, amb motiu de l’observació de diverses vulneracions de la CESDHC a la nostra ciutat.

Aquest estudi és una de les respostes al projecte educatiu “Educació en valors” impulsat per la mateix institució per fomentar la participació efectiva d’infants i adolescents en els projectes i polítiques públiques. L’alumnat de la Jaume Cabré ha elaborat un treball d’observació dels greuges que es donen en diferents àmbits de la ciutat respecte de la Carta de Drets Humans. L’alumnat proposa a l’administració municipal que estudiï amb deteniment les problemàtiques detectades i emprengui actuacions per vetllar per tots els Drets de la ciutadania.

El grup format pel seguiment de Sant Llorenç, la Grípia i Les Arenes van detectar a la Font de la Pola una estructura urbana sense ús aparent, sense conservació i que trenca la relació harmoniosa del barri, atemptant així contra l’article 19 de la Carta pel Dret a un urbanisme harmoniós i sostenible. Un incident similar a la mateixa plaça es va detectar davant un banc trencat. Al carrer de les Borges Blanques i al carrer Calaf hi denuncien un deteriorament greu del paviment atemptant directament al Dret a la Salut. El mateix Dret on s’atempta al carrer Montcau per la brossa estesa detectada a la via pública.

Pel què fa al Dret a la circulació i tranquil·litat a la ciutat, el grup de treball ha detectat al carrer Borges Blanques un arbre que dificulta el pas a la via pública i al carrer Camprodon hi detecten un espai concorregut sense pas de vianants. Al carrer Borges Blanques una finestra a l’alçada de terra vulnera el Dret a la protecció de la vida privada i familiar. D’altres grups van detectar la vulneració de Drets similars a Sant Pere Nord amb 8 irregularitats i a Ègara amb 12 atemptats més a la Carta dels Drets Humans.

Aquest és el primer suggeriment, l’aportació d’una proposta de millora al servei o persona responsable perquè ho valori, d’aquest 2021 que la Síndica presenta a l’Ajuntament. La Síndica destaca el bon acolliment del programa “Educació en Valors” i insta a l’Ajuntament a continuar treballant en projectes formatius pels joves perquè arribi el missatge de civisme, participació social i política i de respecte als Drets de les persones.