Can Boada

La Síndica proposa una consulta popular davant la polèmica dels contenidors de Can Boada

La Síndica de Greuges demana la convocatòria d’una consulta popular no referendària davant la controvèrsia sorgida per la instal·lació dels contenidors de recollida lateral per la dreta al Barri de Can Boada. La Sindicatura ha actuat d’ofici en el marc de la Llei 10/2014 de consultes populars i d’altres formes de participació ciutadana. A més s’empara en el Reglament municipal de participació ciutadana. Així la ciutadania afectada podrà manifestar la seva opinió.

I és que la instal·lació dels nous contenidors ha anat acompanyada d’una reordenació del trànsit. Aquest canvi ha generat una polèmica al veïnat entre els partidaris del model anterior i els que donen suport a la nova mesura.

Isabel Marquès indica en l’actuació d’ofici feta arribar a l’Ajuntament la importància d’incorporar processos participatius en tots aquells temes que puguin implicar canvis o transformacions importants. En aquest cas concret, la Síndica considera primordial tenir en compte el parer de la ciutadania afectada per intentar resoldre, així, les discrepàncies veïnals.

Notícia relacionada