La Sindicatura Municipal de Greuges presenta el Manifest per al Servei d’Assistent Personal

La Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa ha presentat el Manifest per al Servei d’Assistent Personal amb l’objectiu que proporcioni un suport humà dirigit per a les persones amb discapacitat, perquè puguin decidir en tot moment, i tinguin el control sobre què fer, de quina manera i en quin moment. Tot per aconseguir en la mesura del possible una vida independent i facilitant la seva inclusió a la comunitat.

Després de mesos de treball, la Sindicatura presenta aquest nou document que garanteix a la persona l’exercici dels seus drets i una major igualtat de condicions amb la resta de la ciutadania.

El manifest recull diversos punts, recordant que l’autodeterminació és l’habilitat de la persona per definir i aconseguir els seus propis objectius. La persona determina les seves fites i les activitats en les que precisa suport. Així doncs, la funció de l’Assistent Personal és proporcionar el suport necessari perquè la persona amb discapacitat pugui dur a terme les activitats que conformen el seu projecte vital.

També el document, entre d’altres aspectes, aposta pel model social de la discapacitat i per la filosofa de vida independent, on es concep la persona amb discapacitat com un membre de ple dret amb obligacions però també amb els mateixos drets que la resta de la població.