La tarifa social de l’aigua multiplica per cinc el nombre d’ajudes en cinc anys

s. Des de la seva posada en marxa, al 2013, s’hi han destinat 278.000 euros i el nombre de famílies que es beneficien d’aquestes ajudes s’ha més que quintuplicat. De les 495 del 2013 a les 2.765 de l’any passat. Aquestes famílies paguen només el 10 per cent de la tarifa de l’aigua en els dos primers trams de consum, fins a 30 metres cúbics per trimestre, uns cent litres per persona i dia. En principi les ajudes només anaven destinades a aturats però al segon any es va estendre a pensionistes i al tercer a les famílies que no superin un determinat nivell de renda. Això explica, en part, el creixement en el nombre de famílies beneficades.

Els requisits per beneficiar-se la tarifa social de l’aigua són ser major de 18 anys, està empadronat al habitatge on s’aplicarà la reducció tarifaria i disposar d’uns ingressos màxims. Són uns 11.200 euros si hi resideix una persona, uns 15.600 si són dos i 20.000 si són tres o més. La tarifa s’aplica durant un any i l’Ajuntament l’ha de validar anualment. Al cinquè any cal tornar a presentar la sol·licitud.

Per complementar aquests ajuts l’Ajuntament n’atorga unes altres d’emergència social a través dels Serveis Socials. L’any passat van beneficar 448 famílies amb un total de 45.000 euros.