La tarifació social a les escoles municipals es revisa i s’abarateix als trams més baixos

L’Ajuntament ha implementat aquest curs, per primera vegada, el model de tarifació social per a calcular el que han de pagar les famílies a les escoles municipals segons la seva renda.

La regidora d’Educació Teresa Ciurana es va comprometre a revisar-lo després d’aquest primer curs i així s’ha fet. El servei modificarà el model el curs vinent, de manera que, segons ha explicat Ciurana, sigui “més equitatiu, just, i afavoreixi el màxim de gent“.

Així doncs, l’any que ve es passarà dels nou trams actuals als deu. Els sis primers trams, els de les famílies amb menys recursos, pagaran menys que aquest curs. De fet, del primer al sisè tram és on hi ha més de la meitat dels alumnes de les escoles municipals, un 51%. El setè tram pagarà el mateix que aquest curs i les famílies dels trams 8, 9 i 10, les de rendes més altes, veuran incrementada la seva quota. Amb tot, l’equip de govern ha dit que l’Ajuntament recaptarà el mateix; el que s’ha revisat és la distribució de les quotes.

Des del servei d’Educació s’ha fet una valoració positiva d’aquest primer curs de tarifació social i, de fet, hi ha hagut una seixantena més de matriculacions.

El PSC ha demanat aquesta valoració del servei i s’ha queixat que la qüestió no s’hagi portat al Consell Escolar.

La tarifació social ha aixecat les queixes de l’associació de famílies de l’Escola Municipal de Música, que la consideren, injusta i desproporcionada.