La tarima de la plaça Nova es traurà i no se’n posarà cap altra per l’alt cost i el manteniment

L’Ajuntament traurà de forma definitiva la tarima de la plaça Nova però mantenint la pèrgola. L’entarimat està molt malmès per falta de manteniment i al llarg dels anys s’han anat posant pegats de fusta sobre els taulons originats com a mesura més econòmica. Les jardineres d’obra també estan deteriorades i sense vegetació perquè el reg no funciona. Arran del mal estat i la imminent actuació, la zona està protegida amb una tanca perimetral.

Es descarta tant reparar la tarima actual pel seu cost desproporcionat com instal·lar-ne una de nova que requeriria molt manteniment. Per això, el govern opta per desmuntar l’empostissat i recuperar el paviment de sota, del mateix nivell i llambordins ceràmics que a la resta de la plaça.

Amb la intervenció es repararan els possibles desperfectes del paviment original, es soterraran les instal·lacions que ara passen per sota de la tarima i s’arreglarà la xarxa de reg.

Les jardineres no es poden enderrocar perquè són la base de l’estructura de la pèrgola. Això sí, es desmuntaran parcialment i s’ampliaran per replantar-hi especies vegetals que donin ombra, bàsicament enfiladisses,

Tres empreses s’han presentat al concurs per l’execució de les obres, que tenen un pressupost de licitació de 66.000 euros i que s’adjudicaran properament. Un cop adjudicats els treballs, aquests tindran un termini d’execució de dos mesos i mig.