La Taula comarcal de comerç planteja una estratègia conjunta per la preservació del teixit comercial

La Taula comarcal de comerç acaba el mandat amb una proposta de model territorial de comerç al Vallès Occidental que vol ser una estratègia conjunta per la preservació del teixit comercial i la cooperació territorial en l’impacte de grans implantacions al Vallès Occidental. Aquesta proposta s’elevarà al Consell d’alcaldes i alcaldesses a l’inici del proper mandat municipal, un cop constituïts els ajuntaments i el Consell Comarcal.

La Taula de Comerç  compta amb la participació dels ajuntaments de la comarca, els agents econòmics -Cambres de Comerç i Organitzacions empresarials-, de Federacions d’Associacions de Veïns, la Diputació de Barcelona. Mercavallès i el Consell Comarcal del Vallès Occidental. Està impulsada pels ajuntaments de Terrassa i de Sabadell. Aquest divendres es va reunir a Sabadell presidida pel tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Terrassa, Amadeu Aguado; la tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Sabadell, Marisol Martínez i el conseller comarcal de Promoció Econòmica i Ocupació i vicepresident del Consell, Joan Carles Paredes.

L’acord planteja comprometre els ajuntaments amb un escenari de creixement de sòl comercial baix d’implantacions comercials en l’horitzó 2023 dels escenaris establerts en l’estudi encarregat per la Taula a la Cambra de Comerç de Sabadell i la Cambra de Comerç de Terrassa. La proposta té en compte dues estratègies. D’una banda, preservar el teixit comercial dels municipis, reforçant el paper del comerç com a activitat econòmica i com a agent de cohesió social en les polítiques municipals. D’altra banda, aposta per la cooperació territorial en l’impacte de grans implantacions comercials als polígons d’activitat econòmica i fora de la trama urbana. Els punts concrets de cada estratègia es presentaran als nous equips de govern que resultin de les properes eleccions municipals per tal que es pugui aprovar de forma definitiva la nova estratègia de model de comerç. La Taula comarcal de comerç es va reunir divendres a Sabadell.