La Taula de Seguiment de les Rieres debat el cobriment d’un tram de la riera del Palau

L’Ajuntament exposa a la Taula de Seguiment de les Rieres, reunida telemàticament aquest dimarts a la tarda, un estudi preliminar per a la possibilitat d’efectuar un cobriment parcial de la riera del Palau en el tram central de Poble Nou, a l’alçada de la carretera de Rellinars. Aquest és un dels projectes que treballa l’Equip de Govern per trencar l’efecte barrera de les rieres i siguin un espai connector entre barris de la ciutat.

A la reunió també es van presentar les actuacions previstes per als anys 2021 i 2022, pel què fa a les actuacions estructurals de conservació, explotació, planejament i estudis estratègics com aquest del cobriment parcial. La Taula va deliberar un document d’anàlisi per definir les propostes i els projectes previstos a les rieres. Un estudi que ha de servir com a base per a la reflexió i determinar després la millor estratègia.

Pel què fa a les actuacions, en l’actualitat es troba en licitació, un projecte de reparacions puntuals de la riera de les Arenes, més amunt d’Els Bellots. A finals d’any es faran les obres del mur d’escullera a les Arenes per a la protecció de Les Fonts. També es planifica la reparació dels murs d’endegament de la riera del Palau i del Torrent de Vallparadís.

Pel què fa a la conservació hi ha un projecte de retirada de sediments a la riera del Palau a l’alçada d’Abat Marcet i millorar la capacitat hidràulica en la confluència de les rieres de les Arenes i Palau, a l’avinguda Font i Sagué. També es treballa en una altra confluència a l’alçada de la C-58. Pel mes de setembre és previst retirar els residus i la millora de les instal·lacions en tres trams de rieres i torrents.

Per millorar la protecció ciutadana s’instal·laran 16 detectors d’abocament en diversos punts, un pluviòmetre a la capçalera de les Arenes i es posaran en servei en els trams inundables, unes barreres automàtiques amb sensors que es tancaran en cas de possibles d’inundacions. La Taula de Seguiment de les Rieres és un òrgan de deliberació, estudi, proposició i acords, formada per l’Ajuntament, els partits polítics i representants dels veïns, plataformes, comissions i entitats que treballen per millorar el manteniment i la gestió al voltant de les rieres que travessen la ciutat.