Marta Morera

La transició energètica vol formar part del currículum educatiu reglat a Catalunya

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, mitjançant l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ha presentat al món docent el Currículum operatiu de l’energia, un material perquè el professorat pugui introduir l’energia en el sistema educatiu reglat.

L’objectiu és dotar l’alumnat de les competències i els coneixements bàsics per entendre, participar i transformar el nou model energètic de Catalunya. D’aquesta manera, es vol empoderar-los perquè puguin participar en la transició cap a un nou model més sostenible.

La presentació, celebrada dissabte en un acte al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), va reunir més de 150 docents.

El Currículum operatiu de l’energia és una proposta d’orientació curricular que inclou 3 grans competències sobre energia, 10 idees clau per treballar al llarg de l’escolaritat, i un recull de contextos rellevants útils tant per a l’educació primària com per a la secundària.