Unitat Colonoproctologia Cst

La Unitat de Coloproctologia del CST obté l’acreditació de l’AECP

La Unitat de Coloproctologia del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha estat acreditada per la “Asociación Española de Coloproctología” (AECP) per un període de cinc anys.

El Programa d’Acreditació per les Unitats de Coloproctologia permet obtenir el reconeixement en el compliment dels criteris de qualitat de l’atenció sanitària relacionats amb l’activitat assistencial programada i urgent. A més, valora els indicadors de qualitat, els casos atesos a la unitat, les proves diagnòstiques realitzades, els recursos humans i materials, la formació continuada dels professionals, la docència i la investigació.

La Unitat de Coloproctologia del CST és l’encarregada de tractar la patologia de còlon, recte i anus de la població que té assignada el Consorci Sanitari de Terrassa. Cal destacar que aquest any i fins a dia d’avui, la Unitat ha fet més de 100 cirurgies per neoplàsies colorectals i, en més del 90% dels casos, l’abordatge ha estat mínimament invasiu, amb els avantatges per al pacient que això comporta. Paral·lelament, ha realitzat una mitjana de 350 procediments proctològics a l’any, la majoria de forma ambulatòria.