Exteriors Unitat Tea

La Unitat d’Hospitalització del Trastorn de l’Espectre Autista de l’Hospital Mutua Terrassa compleix un any

Es compleix un any des de que es va posar en marxa la Unitat d’Hospitalització Terapèutica del Trastorn de l’Espectre Autista de l’Hospital Universitari Mútua Terrassa. Aquest servei és el primer de tot l’estat que es dedica íntegrament a infants i adolescents amb aquests trastorns que no han respost a tractaments previs. 

Liderada per la Dra. Amaia Hervás, cap del servei de Salut Mental Infanto-Juvenil de l’HUMT, la unitat ha atès a les primeres cinquanta famílies, la totalitat de les quals han aconseguit importants avenços a nivell funcional i conductual, tal i com es desprèn de l’enquesta de valoració realitzada. 

La Unitat està concebuda per a les persones amb autisme que tenen greus limitacions en el seu funcionament i que necessiten un tractament terapèutic intensiu. El motiu d’ingrés més freqüent és un elevat nivell d’agressivitat i greus problemes emocionals i conductuals. 

 

L’HUMT disposa de professionals altament especialitzats i de programes específics per al maneig de les alteracions de conducta.També donen assistència a les families dels pacients, ja que cal tenir en compte que el 80% dels pares d’aquests nens i joves se senten superats per la situació

 

Noticia relacionada