Equip Unitat Insuficiència Cardíaca HUMT

La Unitat d’Insuficiència Cardíaca de MútuaTerrassa, acreditada per la Societat Espanyola de Cardiologia

La Unitat d’Insuficiència Cardíaca de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) ha estat reconeguda amb l’acreditació de la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC). Un distintiu que certifica la seva excel·lència en l’atenció als pacients amb aquesta patologia.

Aquesta acreditació avala la trajectòria de set anys de la Unitat. Durant aquest temps, s’han implementat diverses mesures i processos amb l’objectiu de garantir una atenció òptima, basada en l’evidència científica. Aconseguint, així, millores significatives en els resultats clínics i la satisfacció dels pacients.

A nivell de qualitat assistencial, la distinció evidencia la implementació de protocols i guies clíniques actualitzades pel diagnòstic i tractament de la insuficiència cardíaca, i pel que fa a la seguretat del pacient, garanteix la inclusió de mesures concretes ideades per a minimitzar els riscos. En termes d’eficiència, s’evidencia un ús adequat dels recursos, així com una optimització dels tractaments i una reducció en les hospitalitzacions innecessàries.

En referència a la continuïtat assistencial, l’acreditació demostra una òptima coordinació entre els diferents nivells assistencials. Això assegura un seguiment adequat del pacient al llarg de tot el procés. A nivell de resultats clínics garanteix una avaluació contínua, especialment en termes de taxa de readmissions i mortalitat, així com una comparativa amb els estàndards establerts. La certificació també reconeix una formació i capacitació intensiva del personal sanitari en les darreres novetats i pràctiques assistencials. Pel que fa a l’atenció multidisciplinar, evidencia un treball en equip orientat a oferir una atenció integral al pacient.

Un model transicional amb resultats excel·lents

Des de la seva implementació completa l’any 2017, la Unitat d’Insuficiència Cardíaca de l’HUMT ha aconseguit reduccions significatives en els reingressos hospitalaris (6,7% als 30 dies, 3,3 punts per sota de la mitjana catalana) i en la mortalitat intrahospitalària (4,8%). Aquests resultats excel·lents s’atribueixen al model transicional d’atenció que implementa la unitat, basat en la detecció precoç, el seguiment estructurat i planificat, i la integració i coordinació de l’atenció en tots els nivells assistencials.

L’obtenció de l’acreditació de la Societat Espanyola de Cardiologia confirma la trajectòria d’excel·lència de la Unitat d’Insuficiència Cardíaca de l’HUMT i el seu compromís amb l’atenció de màxima qualitat als pacients amb aquesta malaltia.

[Font imatge: MútuaTerrassa ]