La UPC aprova un pressupost de 294,5 milions d’euros per a l’exercici 2021

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha aprovat el pressupost per a l’exercici 2021, que és de 294,539 milions d’euros. Uns comptes de contenció que cauen un  -3,05% respecte a l’any anterior, en un context de crisis econòmica global produïda per la pandèmia mundial de la COVID-19.

Dedicarà 10,8 milions d’euros al foment de polítiques diverses vinculades al Pla d’actuacions 2018-2021, com ara les orientades a la innovació docent, beques de suport a l’estudiantat, beques d’iniciació a la recerca, promoció de les aliances externes o a refermar el compromís social de la Universitat. El nou exercici preveu mesures per garantir l’equilibri econòmic en un moment de greu crisi, però amb una recuperació important de la capacitat de recerca i transferència amb la petita i mitjana empresa.

Es preveu que els ingressos de l’evolució de la matrícula del 2021, tant pel que  fa a les titulacions de grau com de màster, tinguin un lleuger increment, amb un impacte baix. Un escenari, en tot cas, marcat per les incerteses pel que fa a una possible caiguda d’estudiants estrangers.

Pel que fa a la recerca i a la col·laboració amb empreses, la previsió és que, durant el 2021, la UPC continuï essent un referent pels resultats obtinguts en la captació de recursos externs, fruit principalment de la participació en projectes europeus i de l’impuls de convenis de recerca i transferència signats amb organitzacions públiques i privades.

Pel que fa a les despeses, el pressupost contempla les accions previstes al Pla d’actuacions. Destaquen les beques de suport a la docència i a la recerca dirigides a l’estudiantat, amb un impacte directe sobre uns 650 estudiants de forma individualitzada.

Pel que fa al personal, i malgrat les restriccions pressupostàries, les polítiques per al 2021 aniran dirigides especialment a promoure la carrera acadèmica, a incrementar l’estabilització i a la formació de personal.

En l’àmbit de la responsabilitat social, es preveu avançar amb accions que impulsin el Pla del Compromís Social i, entre aquestes, l’impuls de la sostenibilitat, la igualtat d’oportunitats, la inclusió i la solidaritat. El pressupost contempla actuacions dirigides a promoure la vida universitària i a incentivar la vida associativa dels estudiants.

Els esforços en inversions se centren en la millora estructural dels edificis, amb especial atenció a la millora de la renovació de l’aire, les inversions en energies renovables, i en la continuïtat del Pla TIC dirigit al personal docent i investigador, així com a la millora de l’equipament docent dels laboratoris.