Upc Mar 2

La UPC i el LEITAT participen en la investigació de nous materials per regenerar el fons marí

Un equip format del Centre de Desenvolupament de Sistemes d’Adquisició Remota i Tractament de la Informació (SARTI) de la UPC, Ocean Ecostructures, Barna Steel (filial de CELSA Group), i el Centre Tecnològic LEITAT, inicien un projecte amb nous materials per a la regeneració marina i fer front a la pèrdua de la biodiversitat marina en l’àmbit mundial.

El projecte SEASLAG, desenvolupa nous materials sostenibles per a la creació d’estructures de regeneració marina. El nou material es basa en la incorporació i la valorització de subproductes de la indústria siderúrgica i agroalimentària, contribuint així a l’economia circular. Aquesta pèrdua de biodiversitat es deu principalment a la conversió dels hàbitats marins en entorns hostils per a la flora i la fauna marina, degut a l’augment de l’activitat costanera i el tràfic marítim, així com a la contaminació causada per l’abocament de residus a les aigües.

El projecte SEASLAG proposa una solució enfocada en una economia sostenible i circular que promou el desenvolupament social i econòmic respectuós amb el medi ambient i la conservació dels recursos naturals. Concretament, se centra en la recerca i el desenvolupament d’un nou material sostenible per a la creació d’estructures de regeneració ambiental que permetin el creixement de la biodiversitat marina.

Per això s’estudiarà la incorporació i la valorització de subproductes obtinguts de la indústria siderúrgica, com ara l’escòria blanca, i de la indústria agroalimentària, com són les closques de bivalves i les closques d’ou, per desenvolupar un nou material natural per a la construcció d’estructures de regeneració marina. L’objectiu és maximitzar la capacitat de bioregeneració i fomentar l’economia circular, ja que amb això s’aconseguirà reduir l’ús de matèries primeres d’origen natural i valoritzar materials que actualment no tenen una segona vida.

Ara, en el projecte SEASLAG, i a partir de les formulacions derivades dels subproductes de la indústria, es durà a terme el prototipatge d’estructures de regeneració marina mitjançant la tecnologia d’impressió 3D, amb l’objectiu d’optimitzar els dissenys que millor afavoreixin i consolidin els processos de bioregeneració.

Upc Mar 2