Casa Baumann

La Víbria gestionarà el bar-cafeteria de la Casa Baumann

El Col·lectiu La Víbria Intercultural gestionarà l’espai del bar-cafeteria de la Casa Baumann, després que la Junta de Govern municipal hagi aprovat aquest divendres l’adjudicació de la llicència d’ocupació temporal del bar, ubicat a la seu central del Servei de Joventut de l’Ajuntament Terrassa.

El procés d’adjudicació d’aquesta llicència d’ocupació temporal s’ha realitzat mitjançant concurs públic, al qual s’hi van presentar quatre entitats. Inicialment, la Mesa de contractació va proposar l’adjudicació de la llicència a L’Atípica, que tenia l’oferta millor qualificada. Finalment, i com a conseqüència de la renúncia de L’Atípica, la Mesa ha proposat l’explotació del servei de cafeteria-bar de la Casa Baumann a La Víbria Intercultural, que comptava amb la segona millor puntuació.

L’adjudicació aprovada per la Junta de Govern té una durada de dos anys a comptar des de la seva formalització i es preveu la possibilitat de prorrogar-la per un any fins a un màxim de dues vegades. L’entitat haurà de satisfer un cànon anual mínim a l’Ajuntament de Terrassa d’uns 2.000 euros.

Pel que fa a la dinamització de l’espai, La Víbria Intercultural programarà activitats culturals i socials dirigides a joves, d’acord amb els objectius i línies de treball del Pla Local de Joventut vigent.