La vorera oest de la Rambleta es menja un carril d’accés a l’autopista

Aquests dies han començat les obres per a l’ampliació de la vorera a la Rambleta del Pare Alegre, entre la plaça del Doré, al final de la Rambla i el carrer Pintor Fortuny. El projecte que s’emmarca en el programa Barris en Marxa de millora de l’espai públic, vol donar continuïtat a l’amplada de vorera que ve des de la part sud.

Les obres poden generar algunes alteracions de trànsit ja que el projecte també preveu la supressió del carril d’incorporació que hi ha des de la carretera de Martorell, per accedir als Jutjats i a l’autopista. El nou traçat, només en la vorera oest, està dissenyat perquè aquest carril s’incorpori a la zona de vianants. D’aquesta manera també es dona continuïtat a les darreres reformes de la Rambleta i que havien permès augmentar l’amplada d’una part de la via.

En l’actualitat la vorera arriba a tenir fins a 3,40 metres d’amplada en alguns punts, però la part més pròxima al Doré fa 2 metres. Integrant el carril d’incorporació a la vorera permetrà mantenir sempre la calçada en una amplada mínima de 6 metres i mig. Les obres que estaran enllestides en un mes fa recomanable als conductors que utilitzin, en la mesura que sigui possible, itineraris alternatius. Aquestes obres tenen un pressupost de més de 45.000 euros.