La zona blava serà gratuïta del 2 al 23 d’agost a tota la ciutat

Els parquímetres de la zona blava estaran desconnectats a tota la ciutat entre el 2 i el 23 d’agost, ambdós inclosos. Els darrers anys, s’ha detectat que la ciutadania ha diversificat els seus períodes de vacances, fet que fa que l’activitat comercial sigui elevada durant els primers i els últims dies d’agost i, en conseqüència, la demanda d’aparcament es mantingui en nivells molt similars a la resta de l’any. Per aquest motiu, es manté l’activitat de la zona blava els dies en què es preveu una major necessitat d’aparcament de rotació.

Davant la situació d’emergència sanitària a causa de la Covid-19 i la previsió que l’activitat econòmica i comercial es reactivi, que s’incrementi l’ús del vehicle privat a conseqüència de les mesures de distanciament i que part de la població redueixi el seu període de vacances per les mesures de flexibilització i expedients de regulació temporal d’ocupació, s’han reajustat els períodes de tancament a tres setmanes a l’agost (del 2 al 23 d’agost) a tota la ciutat per garantir una oferta d’aparcament de curta durada que s’ajusti a la demanda d’aparcament esperada i per evitar el desconcert que comporta períodes de tancament diferents a la ciutat per a les persones usuàries. A més, l’anterior programació, segons l’Ajuntament, resultava confusa per a algunes persones, que veien que la zona blava d’alguns carrers era gratuïta i interpretaven que ho era a tots els carrers regulats de la ciutat.

Terrassa disposa actualment de 133 parquímetres i d’un total de 1.951 places de Zona Blava. L’Ajuntament de Terrassa informarà la ciutadania de les condicions excepcionals de l’agost a la zona blava amb cartells als parquímetres, al web municipal i amb missatges a les xarxes socials.