L’ACA analitza les aigües de la depuradora de Les Fonts per detectar rastres genètics de la Covid-19

La depuradora de Terrassa a Les Fonts és una de les 56 de tot Catalunya que formen part del projecte impulsat per l’Agència Catalana de l’Aigua per detectar rastres genètics de la Covid-19 en les aigües residuals. Cada dilluns des de principis de juliol l’Institut Català de la Recerca de l’Aigua, l’ICRA, hi recull mostres i les envien a un laboratori per a ser tractades. Les dades i conclusions obtingudes no es fan públiques sinó que les traslladen a finals de setmana al Departament de Salut, que els serveix con a informació complementària, a banda dels PCR, per fer seguiment de la circulació del virus.

Segons els investigadors de l’ICRA, les conclusions setmanals de la Xarxa de Vigilància de la Covid-19 en les estacions depuradores serveixen ara només per confirmar el que ja es detecta en les diagnosis clíniques. I és que la xarxa es va posar en marxa fa poc més d’un mes amb la idea d’anar recollint dades i poder-se anticipar a l’evolució de la pandèmia amb els rebrots, que s’esperaven per més endavant. Per aconseguir-ho caldrà esperar.

En principi la recollida de dades es farà fins al desembre. Tot i així, l’evolució de la pandèmia i els bons resultats obtinguts fins ara fan preveure que tindrà continuïtat.

A banda de Terrassa, també formen part del projecte de seguiment de les aigües residuals les estacions depuradores de Sabadell i de Rubí.