L’ACA contempla millores a la riera de Les Arenes per reduir el risc d’inundació

La Generalitat inclou la riera de Les Arenes en el pla de gestió hidrològica fins el 2021 en matèria d’inundabiitat. El govern català considera necessària aquesta planificació per reduir el risc d’inundació i evitar danys a persones i béns en cas de nous episodis de forts aiguats. Millorarà la capacitat de desguàs per minimitzar possibles danys en els seus marges.

Aquest pla de gestió de les conques internes fixa les accions i mesures per millorar la qualitat de les masses d’aigua, la disminució dels riscos d’inundabilitat i la disponibilitat de recursos hídrics.

Concretament s’han incorporat diverses millores estructurals a la riera de les Arenes, concretament en els trams compresos entre el pont de Sant Llorenç i el de Navarra i en la zona propera a la rotonda dels Bellots.

L’any passat l’Agència Catalana de l’Aigua ja va considerar que la riera de les Arenes tenia un risc d’inundació probable fruit d’una avaluació preliminar a les conques internes.

I les fortes pluges de la tardor i la conseqüent crescuda a la riera ja van provocar danys estructurals que van fer intervenir d’urgència l’ACA, repararant diversos trams del mur del marge dret.

En els darrers anys ja s’han dut a terme diverses actuacions en els cursos fluvials que transcorren per Terrassa per minimitzar el risc d’inundació i garantir el flux de l’aigua en cas de fortes pluges.