L’activitat econòmica de la província de Barcelona torna als nivells del 2008

La recuperació econòmica és cada vegada més palpable i evident, almenys, si ens atenem als indicadors de la Memòria Econòmica de Catalunya, que ha presentat el Banco Santander a la Cambra de Comerç de Terrassa.

Les xifres són bones, tant pel que fa al conjunt de Catalunya, la província de Barcelona i el Vallès Occidental. Gairebé totes les dades s’han comparat amb l’any 2008, l’any de referència que serveix per mesurar com estava l’economia just abans que comencés la crisi. La principal conclusió de l’estudi és que la província de Barcelona ha recuperat el nivell d’activitat econòmica d’aleshores en només tres anys.

Al Vallès Occidental les dades també són positives. Pel que fa a l’ocupació, el 2016 es va quedar a les portes d’igualar el nombre d’afiliats a la seguretat social que hi havia l’any 2008.

El Vallès va ser el 2016 la quarta comarca de la província amb més augment de l’ocupació, amb una taxa d’atur del 13,5%, lleugerament per sobre de la mitjana catalana.

De la Memòria Econòmica de Catalunya, que fa 52 anys que es publica, també se n’extreuen altres dades rellevants. Per exemple, que Catalunya surt de la crisi amb més força que el conjunt d’Espanya i que el seu pes econòmic a l’Estat és el més gran que ha tingut des de l’any 2000: representa un 19% del PIB espanyol. També han crescut el nombre d’empreses i les exportacions.