Cap Can Roca 9

L’activitat especialitzada del CAP Can Roca ja es deriva al CST

La modificació en el circuit de derivació de pacients del Centre d’Atenció Primària de Can Roca s’ha fet efectiva aquest mes de març després que el Conseller de Salut, Manel Balcells, ho anunciés en la seva visita a la ciutat.

Des de l’obertura del centre, els usuaris que necessitaven una atenció especialitzada se’ls visitava a l’Hospital Universitari Mútua Terrassa, però d’ara en endavant aniran a l’Hospital de Terrassa. Amb aquest canvi, l’atenció primària i l’atenció especialitzada d’aquests pacients seran gestionades per una mateixa entitat: el Consorci Sanitari de Terrassa.

L’avantatge principal del nou circuit és que en tractar-se d’un proveïdor únic s’assegura la continuïtat i el seguiment del pacient durant tot el seu procés assistencial. També comporta millores per als professionals de l’atenció primària -que podran fer rotacions en unitats especialitzades hospitalàries-, i es fomenta la retenció de talent.

Davant d’un nou procés que requereixi atenció especialitzada hospitalària, els especialistes i l’hospital de referència seran els de l’hospital de Terrassa. Igualment, per derivació amb ambulància al servei d’Urgències, l’hospital de referència d’urgències del SEM serà l’Hospital de Terrassa.
Tot el que estigui programat fins a dia d’avui o que s’estigui pendent de rebre hora o si l’usuari està en llista d’espera per una prova complementària o intervenció quirúrgica a l’Hospital Mútua de Terrassa es mantindrà al mateix centre fins que el pacient rebi l’alta mèdica o es realitzi la visita corresponent.

El CAP Can Roca és un edifici de nova construcció que dona servei a la zona nord de Terrassa. Des de la posada en marxa ha atès 50.700 visites. Compta amb una plantilla de gairebé 70 persones. El centre va ser construït en terrenys cedits per l’Ajuntament de Terrassa, amb un pressupost de més de 4,2 milions d’euros finançats pel Servei Català de la Salut.