L’ADENC i altres entitats impulsen un pla per protegir i dinamitzar l’activitat agrària al Vallès

Els darrers quaranta anys al Vallès s’ha perdut aproximadament el 47% de la superfície dels espais naturals d’ús agrari. Encara queden prop de 19.000 hectàrees d’espais agrícoles. Un patrimoni que moltes entitats consideren que s’ha de preservar i garantir per una activitat agrària sostenible.

Així, l’associació ADENC, la Cooperativa Agrària Vallès, la Fundació Agroterritori, la Unió de Pagesos i l’associació Via Vallès impulsen la sol·licitud del Pla Territorial Sectorial Agrari Específic del Vallès (PTSAEV). 

A través de la pàgina web vallesagrari.org s’inicia un procés de difusió i recerca de suports entre la societat civil i les administracions a la proposta de redacció del PTSAEV. Aquest procés portarà a realitzar el contacte amb tots els agents implicats en la redacció del pla emplaçant a les administracions públiques responsables i específicament al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que té la responsabilitat del desplegament de la Lleis d’espais agraris.

La proposta de redacció d’aquest pla, promoguda des de la societat civil, pretén contribuir a formular un projecte integrador dels aspectes agraris, ambientals, socials i culturals. La singularitat de la bioregió del Vallès és, diuen, clau per fer més habitables els ecosistemes naturals i urbans de la comarca.

Des de l’any 2010 el Govern de Catalunya té el compromís legal d’impulsar la figura d’un “Pla Director Urbanístic de la Plana agroforestal del Vallès”, previst dins el PTMB (Pla territorial metropolità de Barcelona).  12 anys després, diuen, encara està pendent l’inici dels treballs.

La redacció del Pla Específic de Mobilitat del Vallès va evidenciar per primera vegada l’interès d’un treball conjunt per a les dues comarques administratives en les que es divideix el Vallès. L’aprovació de la Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris obre la porta a impulsar noves figures d’ordenació dels espais naturals d’ús agrari.

Les entitats impulsores d’aquest pla creuen que és una oportunitat per ordenar el Vallès, a partir d’eines actualitzades de preservació passiva i activa en el context actual, sense dependre de la tradicional priorització de la urbanització. Cal optar, diuen, per un model holístic, integrador i harmonitzador de les diferents disciplines acadèmiques i professionals que interactuen.