LaFACT homenatja Romà Vallès amb un exposició en el centenari del seu naixement

LaFACT Cultural homenatja Romà Vallès amb l’exposició ‘El paper de Romà Vallès’ que es podrà veure fins al 19 de febrer. És una mostra de 100 obres sobre paper que explica el seu llenguatge propi i la coherència del seu estil. Un itinerari per més de cinquanta anys de treball que ha fet de Romà Vallès un dels puntals del panorama artístic de la segona meitat del segle XX.

LaFACT Cultural va ser el lloc elegit per l’artista per cedir el seu llegat per tal que vetllés per la seva conservació i difusió. En complir-se el centenari del seu naixement, l’equipament organitza un programa d’actes per mantenir viva la seva memòria i la seva aportació a la plàstica catalana.

Pertanyent a una generació d’artistes que va reaccionar a la desolació de la Guerra Civil, Romà Vallès es va incorporar als nous corrents internacionals i va contribuir de manera decisiva a la renovació de l’avantguarda de postguerra.

L’artista va aprofundir en l’abstracció en un pols constant amb la recerca i la creació. El traç i la taca, complementant-se amb la matèria i el color, són els elements definidors del seu llenguatge.

L’exposició ‘El paper de Romà Vallès’ vol destacar la seva contribució cabdal a l’escena contemporània. Des de l’informalisme, quan manté un estret contacte amb les avantguardes artístiques a París, s’impregna de l’esperit abstracte fins a esdevenir un dels precursors més implicats d’aquest moviment a Catalunya. Però també vol resseguir la seva trajectòria per valorar-la en conjunt i veure globalment quin ha estat el fil conductor, amb un llenguatge propi i la coherència d’un estil.