L’Agència de Residus finançarà la primera fase de remodelació de la planta de compostatge de Can Barba

L’Agència de Residus de Catalunya ha aprovat subvencionar la primera fase de la remodelació de la planta de compostatge i biometanització de Can Barba, a Terrassa, gestionada pel Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental. L’agència destinarà 4,6 milions d’euros a optimitzar el rendiment i la capacitat de la instal·lació, que ha quedat obsoleta després de gairebé vint anys de funcionament.

Les obres han de servir per millorar el rendiment de la planta, reduint la quantitat de rebuig que genera i augmentant la capacitat i eficiència de tractament de la matèria orgànica, tant en el procés de biometanització com en els de compostatge i maduració. Actualment el procés de pretractament genera un rebuig aproximat del 40% dels residus orgànics que entren a planta i es destina a l’abocador. Com que aquest percentatge està per sobre del que es produeix en plantes de característiques similars, s’ha de remodelar la instal·lació per aconseguir els objectius de maduració i producció d’un compost de qualitat.

Les principals actuacions que s’hi duran a terme són la substitució dels equips obsolets; la renovació de la línia de pretractament; la posada a punt de diversos elements de l’obra civil; l’actualització del sistema de control; la millora de l’aprofitament de calor de motors de biogàs pel procés de tractament biològic; i l’execució de sitges amb ventilació forçada per optimitzar el procés de maduració.

La inversió es farà a través del Fons de gestió del cànon de residus municipals, un impost ecològic que permet impulsar mesures de minimització i de valorització material dels residus. Es tracta d’un instrument econòmic que contribueix al finançament del cost que comporta la implantació de la gestió sostenible dels residus municipals.