L’agenda ciutadana municipal incorpora informació sobre l’accessibilitat dels actes públics

L’agenda ciutadana de l’Ajuntament de Terrassa incorpora des d’aquest mes de juny informació sobre l’accessibilitat dels actes públics que s’organitzen a la ciutat. Unes icones indiquen si existeix adaptació física, sensorial o cognitiva, així com el mètode utilitzat en cada cas. També s’inclou la descripció de l’espai on es fa. L’objectiu és que tothom disposi de la informació suficient per poder millorar la seva participació i inclusió social.

En aquest sentit, recentment s’ha introduït a les bases de dades de l’agenda informació sobre l’accessibilitat física de més de 250 edificis o serveis municipals, així com de determinats espais privats que organitzen freqüentment actes oberts a la ciutadania.

Totes aquestes mesures són fruit del treball coordinat entre l’Oficina de Capacitats Diverses i de Promoció de l’Accessibilitat, el servei municipal d’Atenció Ciutadana i el servei municipal de Tecnologia i Sistemes d’Informació. L’acció s’emmarca en el Pacte Terrassa per a l’Accessibilitat Universal i el Pla local d’Atenció a les Capacitats Diverses i a l’Accessibilitat 2016-2020.

A més, el web municipal incorpora ara la informació d’accessibilitat relativa a les diferents oficines i serveis amb atenció al públic.