La Generalitat aprova un protocol d’actuacions per situacions d’alta contaminació atmosfèrica

La circulació de vehicles estarà restringida a Barcelona i la seva àrea metropolitana quan es detectin alts nivells de contaminació atmosfèrica. El departament de Territori i Sostenibilitat ha aprovat un protocol per reduir un 18 per cent les emissions urbanes de diòxid de nitrogen i de partícules en suspensió de diàmetre inferior a les 10 micres. La Generalitat vol reduir en els propers cinc anys un 10 per cent les emissions a l’àmbit de la B40 i del 30 per cent en quinze anys.

La principal mesura serà la restricció de transit dins l’àrea metropolitana. Nomes podran circular, amb algunes excepcions, els vehicles que disposin del distintiu ambiental de la Direcció General de Trànsit, motos, furgonetes i serveis d’emergències. Aquestes restriccions es faran efectives de 7 del matí a 8 de la tarda. També es podrà limitar a 90 quilometres per hora la velocitat a algunes vies com la calçada lateral de l’AP7 al seu pas pel Vallès. En aquests casos d’alta contaminació per diòxid de nitrogen es reforçarà la freqüència del transport públic, incloses la línies de Rodalies i Ferrocarrils que passen per Terrassa.

La direcció general de qualitat ambiental avisarà els ciutadans entre 24 i 48 hores abans de posar en marxa aquestes mesures.