L’Agrupació de Polígons de Terrassa reclama dotar de pressupost el Pla Director de Polígons

El president de l’Agrupació de Polígons de Terrassa, Jordi Vilar, celebra que s’hagin culminat els treballs de definició del Pla Director de Polígons de Terrassa, tal i com recollia, ara fa quatre anys, el programa electoral de l’actual alcalde de Terrassa, Jordi Ballart.

A la comarca s’està produint una reducció del nombre d’indústries i dels treballadors vinculats a aquest sector i Terrassa segueix la inèrcia de la comarca. Cal tenir present que els 16 PAEs en funcionament a Terrassa es van urbanitzar entre el 1952 i el 1990, de manera que presenten fortes deficiències quant a pavimentació, serveis i altres qüestions imprescindibles per al bon funcionament de l’activitat econòmica.

Per aquest motiu, l’Agrupació de Polígons de Terrassa considera imprescindible dotar el Pla Director amb una partida pressupostària suficient a les actuacions previstes i que aquest pressupost es vagi consolidant any rere any per adequar els polígons a les necessitats actuals de les empreses.

L’APT també considera necessari l’establiment de mesures que permetin l’arranjament o bé la demolició de les naus obsoletes, així com accelerar el procés d’apertura de naus per adequar-la als tempos que requereix l’activitat econòmica.

Els representants de les associacions que conformen l’Agrupació de Polígons de Terrassa demanen al Ple de l’Ajuntament que el Pla de Polígons esdevingui un pacte de ciutat, que vagi més enllà de les voluntats dels partits polítics, garantint el seu desenvolupament a partir d’ara i evitant que situacions com les que comportarà el procés electoral de març, torni a paralitzar la seva execució.