L’Ajuntament accepta tres pisos de Can Palet en substitució d’una cessió de sòl al Pla del Bon Aire

Tres pisos buits del barri de Can Palet han estat posats a disposició del Servei Municipal d’Habitatge per destinar-los a lloguer social. Es tracta d’una nova fórmula per ampliar la bossa d’habitatge assequible que s’empara en la legislació urbanística.

Aquests tres pisos venen a substituir la cessió del 10 per cent de sol d’aprofitament urbanístic que s’ha de reservar al polígon d’actuació del Pla del Bon Aire, a la carretera de Talamanca, on es construeix el supermercat Bonpreu. L’Ajuntament en podrà disposar de manera imminent per a destinar-los a habitatge assequible en la modalitat de lloguer social.

La cessió gratuïta dels tres pisos del Patrimoni Municipal de Sòl i d’Habitatge a la Societat Municipal d’Habitatge s’ha tractat a la Comissió de Territori d’aquest dilluns i es debatrà al ple de maig. Tots tres estan lliures de càrregues, tenen cèdula d’habitabilitat i una superfície de poc més de 40 metres quadrats.

Aquest és el primer cop que la cessió de l’aprofitament no es fa amb finques del propi pla urbanístic sinó amb sostre ja edificat. Des del 2020 la Llei d’Urbanisme permet que el percentatge de cessió es substitueixi per sostre edificat.