L’Ajuntament aclareix a la Generalitat que el servei públic d’abastament d’aigua no es prestarà en règim de monopoli

L’Entitat Pública Empresarial Local (EPEL), que gestionarà a partir del 10 de desembre el servei públic d’abastament d’aigua de Terrassa, no prestarà el servei en règim de monopoli. Així ho ha explicat l’Ajuntament a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

MINA d’Aigües ha demanat a aquest organisme que interposi recurs contenciós-administratiu per aturar el procés de remunicipalització del servei. Segons la carta que el govern català ha enviat al consistori, MINA al·lega que el Ple de març va aprovar la forma de gestió directa de l’aigua en règim de monopoli, sense observar el procediment legalment establert. L’equip de govern assenyala que aquesta afirmació és errònia, ja que els acords municipals únicament incorporen una variació respecte a la forma de gestió que fins ara venia prestant Mina i que actualment presta en règim de pròrroga forçosa. L’expedient aprovat definitivament acredita com a forma més eficient i sostenible la gestió directa mitjançant una EPEL i, per tant, determina que serà aquesta la forma de gestió futura del servei. Per tant, segons l’Ajuntament, no és objecte de l’expedient establir el servei i aquest no afecta ni altera el règim de lliure concurrència en què es prestava i es continuarà prestant.

D’altra banda, el Tribunal de Contractes de Catalunya del Sector Públic no ha admès a tràmit els recursos especials presentats en contra del procés de remunicipalització per part de Mina, la CECOT i La Cambra de Comerç. Segons el Tribunal, la fórmula adoptada es troba dintre de les opcions que es consideren gestió directa del servei i que, en principi, se situen fora de les modalitats de contractació previstes per la legislació de contractes.