L’Ajuntament aportarà 2,2 milions d’euros en la construcció de l’Institut-Escola Sala i Badrinas

Després de molts anys de reivindicacions, la construcció de l’Institut-Escola Sala i Badrinas està cada cop més a prop de ser una realitat. Aquest dilluns, el projecte ha avançat un pas més després que la Comissió Informativa de Cicles de la Vida aprovés elevar al Ple del mes de setembre la proposta de resolució. D’aquesta manera, a través d’un conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament es compromet a aportar una quarta part dels 9 milions d’euros que s’estima que ha de costar la construcció d’aquest nou equipament. Això suposa uns 2’2 milions d’euros, els quals el consistori local fraccionarà en dos pagaments.

Des de l’oposició, PSC i Ciutadans han criticat la generositat de la partida municipal, acusant fins i tot l’equip de govern de tracte de favor. Està previst que les obres de construcció del nou edifici, ubicat en els terrenys de l’antiga fàbrica Sala i Badrinas, comencin el 2021 i tinguin una durada d’entre 3 i 4 anys.