L’Ajuntament busca inversors per ampliar el Parc Audiovisual de Catalunya

L’Ajuntament busca inversors per ampliar el Parc Audiovisual de Catalunya. L’alta ocupació dels platós amb rodatges de programes, pel·lícules, publicitat o videoclips, ha fet que les instal·lacions quedin petites per absorbir l’actual demanda. Per això l’Ajuntament busca inversió, ja sigui a través de convenis amb d’altres administracions o d’inversors privats, per ampliar una de les infraestructures audiovisuals més importants del país, i potenciar la creació, producció i distribució, com a pol d’atracció del Parc.

En l’actualitat el Parc Audiovisual disposa de quatre platós, dos d’uns 1.200 metres quadrats, un altre de 600 i un quart d’uns 300 metres quadrats. També ofereix localitzacions naturals així com magatzems, oficines, camerinos i tots els serveis que puguin envoltar una producció audiovisual. Aquest projecte forma part d’una de les línies estratègiques de l’Ajuntament per impulsar el sector que es complementa amb d’altres projectes com el nou Festival CinemaCastells, la recuperació del concurs el Rotllo i Pla Seqüència, o Creativitat 360º per impulsar la formació d’alumnes en sistemes multimèdia.

Totes aquestes activitats han sorgit de la col·laboració i assessorament que manté l’Ajuntament amb els projectes que proposa el sector. D’altra banda la Comissió de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat celebrada aquest dimecres, també s’ha informat de tres convenis signats amb LEITAT, CECOT i la UPC amb una aportació global de més de 65.000 euros. Cada conveni és per a diferents projectes que en conjunt busquen potenciar la part innovadora, tecnològica i digital de les empreses, ja sigui des de la vessant laboral com formativa.