L’Ajuntament cedeix dos solars a Torre-sana per construir 206 pisos de protecció oficial

L’Ajuntament de Terrassa subscriurà un conveni de col·laboració amb la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl, per a la promoció d’habitatges amb protecció oficial al municipi. L’acord implica la cessió municipal de dos solars a Torre-sana en els que l’agència i l’Incasol construiran, en un termini de 5 anys, 206 pisos de protecció oficial de lloguer, amb una reserva del 25% per a joves menors de 35 anys. La inversió serà de 22,7 milions d’euros. Així s’ha donat a conèixer en la reunió de la comissió informativa de territori i sostenibilitat prèvia al ple del mes de juny.

La trobada també ha servit per informar sobre l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de l’Entitat Pública Empresarial Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL. La mesura respon a la nova gestió econòmica dels comptadors, canvis en el consell d’administració, la denominació i la gestió de recursos humans, entre d’altres.

D’altra banda, també s’han donat a conèixer alguns aspectes de la nova ordenança d’ús públic de l’Anella Verda, que s’ha de sotmetre a aprovació inicial. La normativa compta amb 51 articles (recollits en 8 capítols) que concreten aspectes com la mobilitat, les activitats permeses, l’accés motoritzat, la protecció dels animals i del patrimoni natural, així com la senyalització, l’accessibilitat i el règim sancionador.

Un altre dels temes tractats ha estat l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal per ampliar l’inventari del Patrimoni Cultural de Terrassa. L’objectiu és evitar la destrucció dels edificis d’interès arquitectònic i elements singulars. El text s’actualitza, recopila 317 elements, n’incorpora de nous i n’elimina de vells, a més de regular les actuacions que s’hi poden fer. Com a novetat, el pla reconeix elements de patrimoni natural com el Parc de Vallparadís, el Parc de la Font de la Grípia i Can Ballarà.

Finalment, en l’àmbit de precs i preguntes, a demanda de l’oposició, el govern ha avançat que les obres d’urbanització del polígon industrial de Can Guitard començaran en breu, que les del Palau Sud estan pendents de canvis en la propietat i a Els Bellots depenen dels últims informes sectorials sobre el projecte del nou pla parcial.

Sobre la plaga de rates a Can Roca, s’ha aclarit que el focus és un solar de titularitat privada, que el propietari ja ha estat requerit i ja s’hi ha actuat a diversos nivells per solucionar-ho. El govern ha informat que aquest any les incidències s’han reduït a la meitat gràcies, en part, a que s’ha doblat el pressupost per a la gestió d’aquesta problemàtica a la ciutat.