L’Ajuntament concedirà 138 ajuts per al menjador per a famílies monoparentals

L’Ajuntament de Terrassa atorgarà, per segon any consecutiu, ajuts de menjador a famílies monoparentals que han quedat fora de la convocatòria de la Generalitat de Catalunya. Els serveis socials municipals han estudiat cas per cas la situació social de les famílies i, de les 331 que han quedat fora perquè superaven el límit d’ingressos establert per l’administració catalana, el consistori concedirà ajuts per al menjador a 138.

Amb aquesta iniciativa, el govern municipal vol donar suport a les famílies monoparentals que presenten situacions socials de risc i que, per motius laborals, no poden ser a casa durant l’horari del dinar i necessàriament han de fer ús del servei de menjador.

Les beques cobriran un percentatge variable de la quota del menjador, que serà com a mínim del 50% i podrà arribar fins el 100% segons el cas. Es valorarà el grau de risc social detectat i, en qualsevol cas, els ajuts només es concediran si la mare o pare treballa durant l’horari del menjador escolar. Al llarg del curs escolar, es podran acollir a aquesta mesura més famílies que, per circumstàncies sobrevingudes, esdevinguin monoparentals i presentin risc social.