L’Ajuntament de Terrassa estudia multar per emetre males olors

L’any passat l’Ajuntament va rebre 16 reclamacions ciutadanes per olors i fums. El consistori, però, no té capacitat per a sancionar perquè no hi ha una normativa al respecte. Ara, però, la Diputació de Barcelona n’ha aprovat una que permet als municipis multar per emetre males olors. L’ajuntament de Terrassa està estudiant adherir-s’hi.

Segons aquesta normativa les multes podrien oscil·lar entre els 750 i els 3.000 euros i s’estableixen dues categories: un entorn rural i un altre residencial. Les males olors a les ciutats acostumen a venir d’activitats industrials, depuradores, gestores de residus, granges i fins i tot d’activitats comercials.

Les mediacions es faran amb olfactòmetres, uns aparells que només els podran utilitzar personal format i acreditat. L’ordenança regula el règim sancionador, la tipificació i imports de les sancions i les multes coercitives.

També serà important la col·laboració ciutadana. En aquest sentit, hi haurà un protocol que es pot fer servir per tal que la ciutadania pugui reportar episodis problemàtics o que generin molèsties.

Aquesta normativa es refereix específicament a les olors, i en cap cas a incidències toxicològiques, que es tractaran sempre pels paràmetres i les normatives de l’àmbit de la salut.