L’Ajuntament edita una guia d’acollida per a persones nouvingudes

L’Ajuntament de Terrassa, a través del servei de Ciutadania, ha editat la Guia d’acollida de Terrassa, una publicació que recull informació pràctica i útil sobre els principals recursos d’acollida per a persones que han arribat recentment a la ciutat i que necessiten informar-se sobre gestions bàsiques i sobre el funcionament de l’Administració.

Aquesta publicació té l’objectiu de facilitar l’arribada a la ciutat a persones estrangeres que es poden trobar amb un canvi de context social i cultural entre la societat d’origen i la d’acollida.

La guia d’acollida de Terrassa té diferents capítols, que es centren en els serveis i recursos públics de què disposen les persones nouvingudes i informció pràctica per fer els tràmits (empadronament, obtenció de la targeta sanitària, etc). S’ha editat en quatre versions diferents, totes bilingües. La publicació de la guia forma part del projecte de creació d’un mapa de recursos d’estrangeria a la ciutat, que es fa degut a un acord de Ple per afavorir els processos d’acollida, inclusió i garantia de drets de les persones migrades residents a Terrassa.