Vapor Ros 2

El ple votarà el projecte de taxació del Vapor Ros

El Ple ordinari del mes d’abril votarà l’aprovació definitiva del projecte de taxació conjunta per expropiar els terrenys de la finca del Vapor Ros, que estan destinats a equipaments, un cop la Generalitat hagi finalitzat les obres requerides per l’Ajuntament i que es podrien iniciar a l’estiu.

Aquest és l’últim tràmit per expropiar aquests terrenys, que passarien a ser de titularitat municipal el 2024, i que s’han valorat en una mica més de 4.000.000 d’euros. D’aquesta manera es protegirà i conservarà la nau i les edificacions auxiliars i els seus valors històrics i arquitectònics i, en un futur, podran esdevenir un gran equipament cultural i cívic per a la ciutat.

Les bases d’aquesta operació es van posar l’any 2022 quan es va aprovar una modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que canviava la qualificació de tres de les finques del Vapor Ros, passant a destinar-se a equipaments: les edificacions del complex fabril, que ocupen 7.292 m², i els edificis del carrer del Portal Nou, números 11 i 13. En total, tots tres sumen 10.200 m².

El conjunt del Vapor Ros, excepte la Casa Mariano Ros, que és propietat de la Fundació Sant Llàtzer, va passar a ser propietat de la Generalitat l’any 2020 quan va acceptar l’herència d’un particular que, el 2016, va deixar a aquesta administració com a hereva universal.

En els darrers anys el vapor estava gairebé en desús i no s’havien fet actuacions de manteniment i conservació, motiu pel qual les edificacions s’havien anat degradant. Per aquest motiu l’Ajuntament havia demanat a la Generalitat la realització d’obres de millora per sanejar l’antic complex industrial, retirant les antigues cobertes de fibrociment i substituint-les per planxes metal·litzades que garanteixen l’aïllament i la seguretat estructural. Amb tot, encara queden pendents de fer els treballs de reparació dels tancaments exteriors dels edificis, actuació que caldrà que s’executi abans que l’Ajuntament pugui adquirir la nau i les edificacions auxiliars.

Tant el Vapor Ros com la Casa Mariano Ros són finques catalogades dins el Pla Especial de Patrimoni Històric-Artístic-Ambiental de Terrassa.