L’Ajuntament encarrega la definició dels darrers trams del camí de l’Anella Verda

L’Ajuntament de Terrassa ha adjudicat la redacció del projecte d’arranjament dels trams 4 i 5 de l’Anella Verda a l’empresa Naturalea Conservació S.L. per un import de 40.280,9 euros, i amb un termini d’execució de sis mesos. Dels cinc trams que conformen el camí circular de 35 km que recorre tot l’entorn natural i agrícola del terme municipal, ja s’ha executat l’arranjament del tram 1, a finals d’aquest any s’iniciaran els treballs del tram 2, i  l’any vinent es licitarà el concurs per fer el tram 3.

Al disseny es prioritzaran les actuacions que siguin respectuoses amb l’entorn perquè transitarà per llocs d’elevat interès paisatgístic i patrimonial i, perquè, des de la ciutat, s’hi accedeix amb facilitat a través de les portes de l’Anella Verda i dels camins històrics que connectaran amb aquest itinerari. A més, identificarà les zones degradades i plantejarà tècniques de restauració, localitzarà zones aptes per fer àrees d’estada i miradors que permetin gaudir de l’entorn i plantejarà propostes per evitar la circulació dels vehicles a motor no autoritzats, entre d’altres actuacions.

El tram 4 té uns 10,2 km de longitud i està situat entre la carretera d’Olesa (B-120), al barri del Roc Blanc, i el carrer de Baix Riera, al barri de Les Fonts.  El tram 5, en canvi, té uns 7,3 km de recorregut i està delimitat pel carrer de Baix Riera, al barri de Les Fonts, i Can Figueres del Mas, a Torrebonica.